Stichting “Zorgen om onze Zorg in Waalwijk”

p/a Groenenwoudlaan 102

5143 CT  Waalwijk

email: bestuur@zozwaalwijk.nl 

ANBI status: RSIN 8605 .18826

Bankrekening: NL80Rabo0347170927

 

Stichtingsbestuur:

Dhr. J.A. Brink, voorzitter

Dhr. M.M.M. Voogd, secretaris

Dhr. B.P.M. Imholz, penningmeester

Dhr. F.M.G.A. van der Gouw, lid 

 

Registratienummer: RSIN  860518826

De Stichting is non-profit en keert het bestuur geen vergoedingen uit.

Balans per 31-12-2020

Balans per 31 december 2020:

Rekening          Omschrijving                                        Debet                          Credit

RABO…927       ZOZW bank betaalrekening                   €                                  €  208,10
                        Bankkosten 2020                                 €  119,37
                        Kosten website                                    €  134,95          
                        Sponsoring Lions                                                                     € 1000,-
                        Vermogen per 31-12-2020                    €   953,78                                       

                                                                                   €  1208,10                    € 1208,10

 

Vermogen per 1-1-2020:                                                                      €    208,10
Resultaat 2020:                                                                                   €    745,68
Vermogen per 31-12-2020:                                                                  €    953,78

Ben Imholz, penningmeester