Stichting “Zorgen om onze Zorg in Waalwijk”

p/a Groenenwoudlaan 102

5143 CT  Waalwijk

email: bestuur@zozwaalwijk.nl 

ANBI status: RSIN 8605 .18826

Bankrekening: NL80Rabo034710927

 

Stichtingsbestuur:

Dhr. J.A. Brink, voorzitter

Dhr. M.M.M. Voogd, secretaris

Dhr. B.P.M. Imholz, penningmeester

Dhr. F.M.G.A. van der Gouw, lid 

 

Registratienummer: RSIN  860518826

De Stichting is non-profit en keert het bestuur geen vergoedingen uit.