27. nov, 2020

Ondersteunende uitslag onderzoek.

 

 

Stichting ZoZW heeft de afgelopen maanden in samenwerking met de Samenwerkende Ouderen Organisaties, een onderzoek verricht onder de ouderen.

Daaruit werd een helder beeld verkregen van de betrokkenheid van deze belangrijke doelgroep bij het wel en wee van de Zorg in het algemeen en het ETZ Waalwijk in het bijzonder.

Er kwamen 1313 reacties op de vragen met betrekking tot onderwerpen als het gebruik van het ziekenhuis, het vervoer van en naar het ziekenhuis, de wens om het ziekenhuis in Waalwijk te behouden en de visie op wat absoluut zou moeten blijven. 

Het werd duidelijk dat de senioren van Waalwijk e.o. een zeer sterke wens hebben om zoveel mogelijk faciliteiten in Waalwijk te behouden.

Met name de poliklinieken en de dagbehandelingen zijn zaken waarvoor men liever niet naar Tilburg reist.