10. sep, 2020

Enquete en interesse.

24 augustus 2020

Zorgen Om Zorg in Waalwijk worden duidelijk gedeeld!

Naar aanleiding van de berichtgeving in de “Waalwijker” van 12 augustus jongstleden waarin we de visie van onze stichting aangaande wenselijke zorg in Waalwijk in 2025 hebben beschreven zagen we een opmerkelijke respons op de website. Op de afbeelding is de belangstelling voor de site  in de afgelopen 2 maanden weergegeven en het effect van de publicatie is duidelijk!

Ook werden er vele reacties gegeven op de publicatie. Wij voelen ons dan ook als Stichting gesteund in onze inspanningen om de inhoud van zorg in de gemeente in de toekomst te garanderen. 

Ook ETZ ziet noodzaak van behoud van zorg op locatie Waalwijk.

Inmiddels is duidelijk dat ook binnen het ETZ gewerkt wordt aan het zorgprofiel van de locatie Waalwijk. De Stichting is hierover enthousiast en staat in nauw contact met de organisatie van het ETZ; een overleg staat gepland. Ontwikkelingen zullen worden gepubliceerd op onze website. 

In samenwerking met de Ouderenbonden hebben we een enquete gestart om de mening van de ouderen in Waalwijk e.o. te toetsen. Als Stichting zijn we erg geinteresseerd in de meningvan alle inwoners van Waalwijk en omstreken. Dat is de reden waarom we de komende jaren structureel in gesprek gaan met de verschillende segmenten binnen onze lokale samenleving. Platform Waspik heeft al aangegeven dat zij, in navolging van de Ouderenbonden, de enquete gaan verspreiden onder binnen hun belangengroep. Op die manier wordt ons draagvlak als gesprekspartner voor Gemeente en ETZ-bestuur steeds sterker.