23. feb, 2020

Tekst

Donderdag 20 Februari 2020 vond in de Raadzaal van het Gemeentehuis een debat plaats tussen het College, de Raad en Stichting ZoZW. Daaruit bleek dat de Gemeente, aansluitend op de doelstellingen van de Stichting, in overleg is met het ETZ-bestuur inzake de situatie die gaat ontstaan na de voorgenomen centralisatie in Tilburg Zuid. De Gemeente ziet de ernst van de situatie in en tracht in goed overleg met verschillende partijen en onze Stichting, goede Zorg te waarborgen. Daarbij gaat het niet alleen over de invulling van het ETZ Waalwijk maar ook over o.a. de aansluiting op de 1e lijns zorg, de geriatrie en dagbehandeling. De Stichting gaat nu in gesprek met relevante partners en partijen zoals de Schakelring en de verzekeraars.