7. feb, 2020

Tekst

Stichting ‘Zorgen om onze Zorg’ Waalwijk is een stichting die zich inzet voor het behoud van goede Gezondheidszorg in Waalwijk in relatie tot de toekomst van het ETZ Waalwijk.

Aansluitend op de voorlopige plannen van het ETZ bestuur om locatie Waalwijk vóór 2025 grotendeels te ontmantelen, zet de stichting zich actief in om zoveel mogelijk werkzame zorgfaciliteiten te behouden. Een petitie hierover werd door 2516 inwoners ondertekend. Daarin spelen de invulling van het beddenhuis en het gebruik van de huidige poliklinieken belangrijke rollen. Het behoud van een volwaardige poliklinieken met diagnostische faciliteiten is van essentieel belang. Al de gewenste en afgesproken specialismen zijn daarbij noodzaak.  Het voortbestaan van de Huisartsenpost in Waalwijk hoort hier tevens bij zodat de beschikbaarheid van Zorg in Waalwijk ten alle tijden gewaarborgd blijft. Waalwijk groeit en heeft daarnaast te maken met een serieus toestroom van arbeidsmigranten. Ook díe doelgroep wordt in onze beschouwing meegenomen. 

De stichting stelt zich niet op als een actiegroep maar als een partner voor alle relevante partijen zoals het ETZ Bestuur, de Gemeente Waalwijk, de Schakelring en de verzekeraars om de doelstellingen werkzaam en haalbaar te benaderen.

Het Zorg-welzijn van alle inwoners van Waalwijk vormt het centrale doel waarbij extra aandacht is gevestigd op de ouderen en de kwetsbare groepen die serieus grote hinder ondervinden van de ‘verhuizing’ naar ETZ Tilburg Zuid. (vervoer – afstand – ondersteuning)

Extra aandacht heeft ook de 1e lijnzorg en de functies daarbij van en vanuit de huisartsenpraktijken. 

De Gemeente Waalwijk en Lokale Politiek spelen in het geheel een belangrijke rol en wordt beschouwd als een belangrijke partner in het geheel. Zij heeft in het kader van de wettelijke zorgplicht een speciale en politieke verantwoordelijkheid ten opzichte van Welzijn, Zorg, Leefbaarheid en Veiligheid en zijn daarop aan te spreken. 

 

Dat is de reden waarom de Stichting ZoZW op donderdag 20 Februari a.s. om 19.30 u. een open forumdiscussie aangaat met de Gemeenteraad. Iedereen is daarbij welkom, hetzij als gesprekspartner dan wel als toehoorder. Wil je meepraten; laat het weten, wil je luisteren; kom dan langs!

De stichting hoopt op een grote opkomst van mensen met een betrokkenheid bij de Zorg in Waalwijk en de toekomst van het ETZ Waalwijk in het bijzonder.

Laat de Gemeente duidelijk krijgen dat we voor de Zorg willen: dichtbij wat kan ( in ETZ Waalwijk) en veraf wat moet ( gespecialiseerde zorg en opnames in ETZ Elisabeth ) Toegespitst bv op ouderen: herstelwens voor de poli Geriatrie en Revalidatie. En behoud van het beddenhuis met daarin bedden voor Revalidatie, Eerste Lijn en patiënten die uit onze regio die uitbehandeld zijn in ETZ Elisabeth en nog niet naar huis kunnen, wachtend op verdere zorg elders.

 

WELKOM op donderdag 20 februari, om 19.30 u., op het Gemeentehuis !