18. okt, 2019

Uw mening telt

Onze stichting ZoZW zet zich in voor het behoud en ontwikkeling van goede Zorg in Waalwijk en directe omstreken. We zetten ons in voor alle inwoners in Waalwijk e.o. en zijn daarom gebaat bij ondersteunende meningen, visies, adviezen en aanbevelingen. Die zijn van harte welkom.