Grafiek websitebezoek 011220

1. dec, 2020

 

Het bezoek op onze website blijkt de laatste 5 maanden vrij constant met een absolute uitschieter ten tijde van de extra media-aandacht in Augustus en de start van de enquete onder de senioren van Waalwijk e.o. 

Met een gemiddels bezoek van 100 - 200 per week en een totaal wat richting de 9000 gaat, kunnen we stellen dat de aandacht vrij stabiel is. 

Uiteraard blijft iedereen van harte welkom om de ontwikkelingen rond ons lokale Ziekenhuis te blijven volgen om vervolgens vrienden en kennissen attent te maken op het bestaan van onze website.

27. nov, 2020

 

 

Stichting ZoZW heeft de afgelopen maanden in samenwerking met de Samenwerkende Ouderen Organisaties, een onderzoek verricht onder de ouderen.

Daaruit werd een helder beeld verkregen van de betrokkenheid van deze belangrijke doelgroep bij het wel en wee van de Zorg in het algemeen en het ETZ Waalwijk in het bijzonder.

Er kwamen 1313 reacties op de vragen met betrekking tot onderwerpen als het gebruik van het ziekenhuis, het vervoer van en naar het ziekenhuis, de wens om het ziekenhuis in Waalwijk te behouden en de visie op wat absoluut zou moeten blijven. 

Het werd duidelijk dat de senioren van Waalwijk e.o. een zeer sterke wens hebben om zoveel mogelijk faciliteiten in Waalwijk te behouden.

Met name de poliklinieken en de dagbehandelingen zijn zaken waarvoor men liever niet naar Tilburg reist. 

24. nov, 2020
24. nov, 2020
Zorgbelang voelt mee met Waalwijk e.o.

In Oktober heeft onze Stichting een belangrijke partner in de armen kunnen sluiten. Zorgbelang Brabant is een organisatie die, zoals de naam als zegt, 'Het Belang van goede Zorg' het hoogst in het vaandel heeft staan.
De bijlage laat zien op welke wijze zij publicitair in staat zijn om ons te ondersteunen.