Waalwijk is een stad met 49.000 inwoners, deel uitmakend van een aangesloten poliklinische adherentie van 115.000 mensen. De stad groeit evenals het aantal woningen, inwoners en bedrijvigheid. 

Dat rechtvaardigt volwaardige zorg en een toereikende 1e lijns zorg met voldoende verwijzingsmogelijkheden.

Sinds 1 Februari 1828 heeft Waalwijk altijd een ziekenhuis gehad. In 1997 fuseerde het St. Nicolaasziekenhuis met het Mariaziekenhuis onder de naam ‘TweeStedenZiekenhuis’.

In 2015 werd de fusie tussen het TweeStedenZiekenhuis en het Elisabethziekenhuis juridisch vastgelegd onder de naam Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ofwel ETZ. 

De plannen van het ETZ bestuur impliceren een totale ontmanteling van de beddenhuizen in Waalwijk en Tilburg Noord. Deze bedden gaan naar het ETZ Zuid in Tilburg.

In Waalwijk blijft slechts een ‘polikliniek’,  zónder ingrepen en zonder scan. Ergo; wat rest zijn enkele ‘spreekkamers’.

Inwoners van Waalwijk hebben zich tegen deze plannen gericht middels een petitie die onlangs is aangeboden aan het bestuur van het ETZ. 

Het beleid van Stichting ZoZW is gericht vanuit een realistische benadering om de huidige situatie te evalueren en de korte termijneffecten in kaart te brengen.

Van daaruit geeft zij advies richting Lokale Politiek en ETZ bestuur vanuit een streven om in samenwerking te komen tot een optimalisering van 1e en 2e lijns zorg met behoud van de nodige poliklinische faciliteiten.